Pianoles

Praktische informatie

Lesgeld kinderen. Pianoles aan kinderen t/m 12 jaar, wekelijks 30 minuten les voor € 20,- euro per les. Een cursusjaar bevat 36 lessen en het lesgeld kan verspreid over 12 termijnen worden voldaan.

Lesgeld jeugd en volwassenen. Pianoles aan jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen, wekelijks 30 minuten les voor € 25,- euro per les. Dit tarief is ook de basis voor een les van 45 of 60 minuten. Lessen zijn wekelijks of tweewekelijks of eens per maand.

Lespakket notenlezen. Deze lessen kunnen individueel maar ook groepsgewijs gevolgd worden, aantal lessen in overleg.

Lespakket voor pianoduo quatre-mains. Er is veel muziek voor pianoduo geschreven, aantal lessen in overleg.

Online pianoles is ook mogelijk maar niet voor beginners

Lesdag: dinsdag
Lestijd: tussen 13.00 en 17.00 uur Locatie: Generaal Foulkesweg 42A te Wageningen Op deze locatie huist CCW de Steck te Wageningen, Cultuur Collectief Wageningen.

Filosofie

Pianoles gaat over muziek en over jou.

Kort samengevat ….. in de pianoles staat jouw muzikale en technische ontwikkeling centraal!  Op pianoles streven we naar een muzikale ontwikkeling waarbij jij je thuis voelt. Daarbij zoeken we de muziek uit die je aanspreekt en muziek die je graag wilt leren spelen. Dat kan van Bach t/m Chopin zijn of ook Einaudi. Zowel je speelvaardigheid als het luisteren brengen we stap voor stap op een hoger plan. Bij de een zal dat snel gaan en bij de ander juist langzaam, dat is allebei prima, het gaat om jouw eigen persoonlijke muzikale ontwikkeling immers!

Iets langer …..  leren pianospelen is een soort reis en daarbij staat de leerling centraal. In de muzikale ontwikkeling van de leerling wil ik als docent bij die reis een soort gids zijn. Elke reis verloopt anders en de gids moet hierbij zo goed mogelijk de weg volgen (of voorop lopen) die wordt afgelegd en hierbij zo goed mogelijk stimuleren en ondersteunen. Dat betekent dat voor de ene persoon een heel andere lesinhoud nodig is dan voor de andere persoon.

Vaardigheden….. wat in elke les op de een of andere manier aan bod moet komen is samen te vatten in fysieke vaardigheden en muzikale vaardigheden. De fysieke en muzikale vaardigheden zijn als het ware verstopt in de muziek. De kunst is om deze vaardigheden te ontdekken en vervolgens deze vaardigheden je eigen te maken en te ontwikkelen zodat je leert om de muziek doeltreffend uit te beelden. Techniek is evenals muzikaliteit hierbij een pijler, het zijn deze twee pijlers die samen het geheel dragen.

Werkwijze….. in mijn lessen zijn alle vaardigheden geïntegreerd aanwezig. Het geïsoleerd aanbieden van de vaardigheden is soms een welkome ondersteuning bij de ontwikkeling maar in mijn ogen mogen al die losse onderdelen nooit de hoofdzaak worden. Alles staat in dienst van de muziek en van jouw muzikale ontwikkeling.

Resultaten ……. zijn er in het klein en in het groot. Sommigen ontdekken dat de piano ‘niet hun ding is’ en anderen maken er hun beroep van! Er zijn leerlingen die nu zelf als pianodocent werkzaam zijn of anderen die levenslang hun hart hebben verloren aan pianospelen en muziek maken. Zij begeleiden koren of hebben echt na 80 jaar nog geen genoeg van de piano! Het hoogste doel is bereikt wanneer de piano een plekje in je leven heeft gekregen. 

 Marijke de Gruil