Privacy beleid

Privacyverklaring Pianopraktijk

‘Pianoles bij Marijke de Gruil’ gevestigd te Wageningen als ZZP-praktijk sinds 2014.

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe ik omga met de bescherming van persoonsgegevens van ingeschreven leerlingen in mijn praktijk.

1. Verantwoordelijke voor de gegevens van mijn praktijk:

‘Pianoles bij Marijke de Gruil’

KvK 61336009

pianoles-regiowageningen.nl

2. Welke persoonsgegevens verzamel ik per ingeschreven leerling per jaarcontract:

 • Voornaam en achternaam, dit wordt gebruikt voor onderlinge communicatie
 • E-mail adres, dit wordt gebruikt voor eventuele correspondentie over de lessen
 • Telefoonnummer, dit wordt gebruikt voor eventuele communicatie i.v.m. de lessen
 • Straat en huisnummer, dit wordt gebruikt  voor eventuele toezending van brievenpost
 • Postcode en woonplaats, dit wordt gebruikt i.v.m. plaatsing in het lesrooster, personen met een postcode uit buitendorpen krijgen voorrang bij plaatsing op tijdstippen aansluitend op schooltijden/werktijden

Bij inschrijving van minderjarige leerlingen worden de gegevens van de ouders gevraagd.

Andere gegevens van de leerlingen zijn niet nodig en worden daarom niet gevraagd.

3. Doel van gegevens verzamelen en opslaan:

 1. Bewijs van inschrijving voor een lesjaar, het jaarcontract.
 2. De gegevens kunnen gebruikt worden bij onderlinge correspondentie en communicatie.
 3. Als fiscale verplichting vanuit de belastingdienst.

4. Persoonsgegevens van leerlingen bij mijn praktijk

 • Persoonsgegevens van leerlingen worden schriftelijk via het inschrijfformulier verkregen.
 • Jaarlijks schrijft elke leerling zich opnieuw bij mijn praktijk in voor het nieuwe cursusjaar.
 • De gegevens worden gedurende dat ene lopende cursusjaar bewaard in een jaar-map.
 • Voor de belastingdienst worden die gegevens daarna alsnog gedurende 7 jaar bewaard.
 • De gegevens worden bewaard met twee doeleinden:
 • als zichtbaar contract tussen mij en mijn leerlingen, als zakelijke overeenkomst.
 • als zichtbaar contract tussen mij en mijn leerlingen, fiscale verplichting belastingdienst.
 • Deze persoonsgegevens worden niet met onbevoegde derden gedeeld.
 • Deze persoonsgegevens in het contract worden nergens anders voor gebruikt dan als bewijs van inschrijving en voor de aantoonbaarheid van mijn praktijk bij eventuele controle door de belastingdienst, de leerling is via de lesovereenkomst geïnformeerd.

5. Cookies

Gebruik van cookies zijn op de website van mijn praktijk niet van toepassing.

Dit onderdeel valt daarom buiten mijn privacyverklaring.

6. Beheer en beveiliging

Als eigenaar van mijn praktijk beheer ik zelf, met zorg, de verkregen persoonsgegevens.

De inschrijfformulieren met de persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegde derden.

De online gegevens zijn voor onbevoegden niet toegankelijk omdat er gebruik gemaakt wordt van wachtwoorden en gebruikersnaam voor de betreffende programma’s.

Ook wordt met regelmaat van het systeem een back-up gemaakt.

7. Betrokkenen

De betrokkenen zijn de ingeschreven leerlingen voor een bepaalde lesperiode van een heel cursusjaar. Jaarlijks inschrijven is nodig i.v.m. de aantoonbaarheid van mijn ZZP praktijk voor de belastingdienst.

8. Bewaartermijn

De bewaartermijn omvat één jaar vanaf het moment van de inschrijving.

Daarna nog zeven jaar i.v.m. de aantoonbaarheid voor de belastingdienst, fiscale verplichting.

9. Recht op inzage

Er is voor elke ingeschreven leerling recht op inzage in het persoonlijk afgesloten jaarcontract.

Een wijziging in de persoonsgegevens van het persoonlijk afgesloten jaarcontract is altijd mogelijk.

10. Klachten

Voor klachten over je eigen persoonsgegevens ben ik via de mail bereikbaar en is er gelegenheid tot gesprek en wordt indien nodig gestreefd naar een passende oplossing.

11. Wijzigingen mijnerzijds

Het is mogelijk dat in de komende tijd deze privacyverklaring nog verbeterd/gewijzigd wordt.

 Marijke de Gruil